javascript://
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Я  працюю креативно...

2021 рік

ПЕРЕДМОВА

Сучасність потребує від кожної людини високої культури мовлення, обов’язковим елементом якої є мовна компетентність. Система незалежного оцінювання з української мови, головною формою якого є тестові завдання, не передбачає згортання або послаблення інтенсивності інших видів навчальної діяльності учнів, зокрема й такої форми як індивідуальні завдання. Зараз такий вид роботи відійшов дещо на другий план, тому що більшість учителів та учнів захопилася тестами для перевірки і актуалізації знань. Навчальний процес заполонили численні тести чи тести-онлайн, тренажери, інтерактивні конструктори і т.д.

Звісно, учням значно легше вибрати «а» чи «б» (ще й надіючись на момент «удачі»), ніж ґрунтовно працювати із завданнями (словами, словосполученнями, реченнями), пишучи, підкреслюючи, визначаючи, відмінюючи, шукаючи, думаючи, витрачаючи більше часу, ніж секундне натискання на відповідь. Учителям ж перевіряти таку форму роботи зручно і швидко. Та й мотивація здається ніби цілком логічною: на ЗНО ж, в основному, тестові завдання, то чому ж і ні? При цьому переважна більшість забуває, що саме для того, щоб виважено, правильно дати відповідь на тестове завдання на ЗНО, треба мати немалий багаж знань і попередньої великої роботи саме з текстом, реченнями, словосполученнями, словами. І ці знання починають формуватися у цілісну картину не при натисканні у тренажерах, а при попередній самостійній роботі з матеріалом, зокрема під час опрацювання індивідуальних завдань. Тут вже відходить на другий план елемент вгадування, змагання у стилі «хто швидше натисне відповідь», перетворення процесу навчання у комп’ютерну гру; зникає ілюзія, що на  ЗНО такі ж нескладні завдання, як у тренажерах чи тестах-онлайн. Виходить на передній план кропітка робота з реченнями, текстом, яка потім перетворюється на ЗНО у правильну відповідь на тестове завдання. Така форма роботи ще й збагачує словниковий запас слів, формує грамотність, а це важливо при написанні власного висловлення і  потрібно не лише під час навчання, а й для стратегії вдосконалення власного мовлення впродовж усього життя.

З впровадженням дистанційного навчання вийшло на перший план не тільки питання використання інтернету, а й рівня навички самостійної роботи учня. І ця самостійність формується не під час дистанційного навчання, а саме на уроках. Так, так на уроках. Що може учень сам на уроці: без допомоги вчителя з його інноваційними вправами, без роботи в парах-трійках-групах, без тестових завдань, що часто перетворюють навчання у «вгадав-не вгадав»? І тут пріоритетним стає використання ось таких розгорнутих індивідуальних завдань, які учень має виконати сам. Учня потрібно вчити самостійно працювати на уроці.  Не вдома, під час виконання домашніх завдань, де є «вірні» помічники гугл, ГДЗ і батьки. А саме у класі, у реальних умовах, коли за певний період часу ти маєш самостійно виконати розгорнуте, не тестове, завдання. Коли потрібно вчителю попередньо продіагностувати у великому класі, який рівень засвоєння учнями теми. Коли учень є високорозвиненою особистістю, і спільне виконання завдань з рештою учнів викликає в нього нудьгу, тому що через власний розвиток випередив однокласників, виконав завдання і не знає, що далі робити. Коли учень є особистістю з певним типом темпераменту і «губиться», хвилюється біля дошки або при усній відповіді настільки, що рівень відповідей часто значно нижчий від рівня його реальних знань. Коли не можна списати, не можна вгадати, не можна скачати і т.д. І головне: коли кожному учню потрібно в оточенні інших людей, але водночас наодинці з собою і своїми думками у режимі обмеженого часу, відсутності підказок і списування дати можливість проявити себе, показати, на що здатний.

 Ось і вийшло на перший план питання: а чи вміють наші учні самостійно працювати? До цих пір самостійність, в основному, зводилась до виконання домашніх завдань, яке у сучасному світі дуже рідко є справді самостійною роботою. Саме ось такі індивідуальні завдання і формують навичку самостійної, персональної, індивідуальної роботи учня. І цьому треба вчити.

Представлені  завдання дають можливість формувати в учнів свідоме ставлення до української мови як інтелектуальної, духовної, моральної й культурної цінності. Мета їх використання: формування розвиненої, високоморальної, національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка вільно володіє виражальними засобами сучасної української літературної мови. Важливим напрямом роботи з індивідуальними завданнями на уроці української мови є формування у підлітків інтелектуальної компетентності, яка передбачає здатність учнів працювати з різноманітною інформацією, уміння застосовувати здобуті знання в нестандартних ситуаціях, високий рівень розвитку пізнавальних процесів, уміння працювати в умовах швидкого пошуку. Для завдань дібрано текстовий матеріал, що відображає загальнолюдські духовні цінності,   любов до Батьківщини, сім’ї, повага до людини, доброта, милосердя, чесність, працелюбність. Наскрізним звучить  у реченнях  бережливе ставлення до природи, оскільки переважна більшість текстів присвячена саме цій темі. Підбираючи такий матеріал, звернено увагу на естетичну, пізнавальну й виховну цінність текстів і речень, які допоможуть учням розкрити багатство і красу мови. Це авторські тексти і уривки з поетичних та прозових творів відомих і маловідомих українських письменників.

Важливе значення має естетичне оформлення цих завдань. Можна наблизити і зацікавити учнів перетворенням слова «завдання» у слово «меседж». Учні зараз дуже мобільні, тому отримати меседж-завдання від учителя і зворотньо надіслати його учителю здається їм більш презентабельним. Цей меседж може бути як у паперовому, так і  електронному вигляді. З практики видно, що невеличкий смайлик для настрою, підпис завдання у форматі «Меседж для Дмитра Василюка…» (зазначити ім’я і прізвище адресата) надає відчуття особливості, унікальності, довіри, відповідальності та індивідуальності. А це грає допоміжну і немалу роль у стимулюванні учня до кращого виконання. Повірте, пройде кілька уроків, і учитель тільки буде чути: а мені не підготували меседж? І буде багато охочих їх отримати.

Подані індивідуальні завдання мають контрольно-навчальний характер і використовуються на різних етапах уроку. Варто застосовувати на уроках для закріплення вже вивченого матеріалу, повторення попередніх тем, для об’єктивної оцінки учителем ситуації навчання, на що потрібно звернути увагу під час вивчення теми. Доречне використання цих завдань і на офлайн, і на онлайн уроках. Важливим є те, що відповідей на ці завдання в інтернеті немає (унікальність роботи – 81 %), отже учню доведеться міркувати самому.

Збірник завдань складений відповідно до навчальної програми з української мови для учнів 8 класу, охоплює всі розділи і становить одну з активних і ефективних  форм роботи учнів у офлайн чи онлайн навчанні. Кожний розділ складається з меседжів двох типів.

  1. Меседжі з варіантами завдань. Такі завдання представлені у кількох варіантах. Отже, вчителеві є з чого вибирати матеріал для роботи з учнями.

2. Окремі (неваріантні) завдання-меседжі.

Завдання мають різний ступінь складності та  особливість дозування матеріалу, тобто розраховані на учнів з різним рівнем знань. У кожному меседжі є певна кількість тексту, речень, які можна варіювати на розсуд вчителя (цю кількість або зменшувати, або залишити, якою є).

У більшості  меседжів є окремі завдання, позначені зірочкою. Це додаткові завдання на повторення попередніх тем. Тобто їх можна дозувати на розсуд вчителя (чи давати ці завдання учню, чи ні, або зменшувати кількість). Такі «зірочки» важливі, оскільки не дають учню забути попередній матеріал, тримають в «тонусі» щодо минулих тем, пов’язаних з темою, яка вивчається у реальному часі.  Завдання-«зірочки» орієнтують на наскрізне повторення – орфографії, фонетики, лексики, будови слова, словотвору, морфології, вивчених раніше розділів синтаксису. Особливо уважно розглядаються складні питання – правопис ненаголошених голосних у коренях слів, уживання апострофа та м’якого знаку, правопис голосних та приголосних у префіксах і т.д.

Ефективний вид роботи – складання таблиці або виконання вправ за таблицею. При цьому учні узагальнюють і систематизують вивчений матеріал. Пунктуаційні навички формуються у процесі вивчення матеріалу з синтаксису.

У завданнях часто звучить «списати текст, речення…». Знову ж, це на розсуд учителя. Якщо це онлайн навчання, то доцільно, щоб після отримання меседжа учень списав завдання. А ось на уроці можна виконувати їх у самому завданні, не переписуючи (економія часу). Звичайно, учитель може і на уроці зазначити, щоб переписав учень текст чи речення (ставлячи за мету глибше розвинути грамотність, уважність), але тоді варто зменшити обсяг завдання.

У збірнику пропонуються самодиктанти. Такий різновид диктантів сприяє більш глибокому засвоєнню учнями знань, адже він дає змогу не тільки записати, але й обдумати написане, поміркувати над складними випадками правопису. Таким чином розвивається зорова орфографічна пам’ять, яка є результатом осмисленого написання. Такі завдання є результативними й при самоосвітній діяльності учнів у онлайн навчанні. Крім того, знімається психологічне напруження, присутнє при звичайному диктанті, що обов’язково з’являється при обмежених часових нормах. Тексти самодиктантів підібрані відповідно до соціокультурної змістової лінії чинної Програми з української мови.

Оцінювання меседжів учитель проводить за 12-бальною шкалою, враховуючи обсяг завдання, зміст, складність, вид роботи, рівень виконання. Щодо питання оцінювання, то  для учителя ці меседжі –  хороші помічники. Адже за урок крім оцінок, отриманих за відповідь, роботу біля дошки і т.д., вимагаючих публічної уваги вчителя,  отримуються додаткові оцінки, що в умовах великої кількості учнів у класі дуже важливо.

Таким чином, збірник завдань-меседжів включає матеріал для вироблення як загальнодидактичних умінь, так і спеціальних, зокрема навчально-мовних, правописних, нормативних, комунікативних. Він слугуватиме формуванню навичок в учнів самостійного аналізу мовних явищ, засвоєнню теоретичних знань, умінню застосовувати їх на практиці.

Разом до успіху:

моніторинг наступності при переході

з початкової до основної школи

Методичні рекомендації висвітлюють  основні питання створення цілісної та ефективної системи моніторингових досліджень наступності при переході учнів з початкової до основної школи.  Матеріал  допоможе керівникам навчальних закладів та їх заступникам  сконструювати результативну схему збору, оцінювання та аналізу якісних показників навчання в умовах впровадження нових Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти у власних школах.

Методичні рекомендації розраховані на директорів шкіл, заступників директорів з навчально-виховної та навчально-методичної роботи.

Автор-упорядник  Домашич Мирослава Василівна,

                                заступник директора з навчально-виховної роботи 

                                загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Бірки.

Рецензенти:    Радкевич Людмила Анатоліївна, завідувач районного

                    методкабінету відділу освіти Любешівської райдержадміністрації;

                      Хвесик Анатолій Євдокимович,

                    заступник директора з навчально-виховної роботи

                   загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Мала Глуша.

Розглянуто на засіданні методичної ради відділу освіти Любешівської РДА  (протокол від  20.03. 2015 р. № 3 ).

 

 


 

 

Меридіани

внутрішкільного контролю уроку

Методичні рекомендації висвітлюють  основні питання створення цілісної та ефективної системи внутрішкільного контролю уроку.  Матеріал  допоможе керівникам навчальних закладів та їх заступникам  сконструювати результативну схему контролю уроків у власних школах.

Подані матеріали можуть бути використані при складанні річних, місячних, тижневих планів роботи директорів шкіл та заступників директорів з навчально-виховної роботи. Також можна використати інформацію для проведення двохгодинної лекції-бесіди або лекції-консультації на семінарах, засіданнях творчих груп, Школи молодого керівника, резерву керівних кадрів.

Методичні рекомендації розраховані на директорів шкіл, заступників директорів.

Автор-упорядник  Домашич Мирослава Василівна,

                                заступник директора з навчально-виховної роботи 

                                загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с.Деревок.

Рецензенти:    Радкевич Людмила Анатоліївна, завідувач районного

                    методкабінету відділу освіти Любешівської райдержадміністрації;

                      Хвесик Анатолій Євдокимович,

                    заступник директора з навчально-виховної роботи

                   загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Мала Глуша;

                      Панасюк Любов Іванівна,

                    заступник директора з навчально-виховної роботи

                   загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Седлище.

Розглянуто на засіданні педагогічної ради загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с.Деревок (протокол від 10.01.2013 р. №3).

 

Планування – основа успіху школи

 

Зміст

Вступ                                                                                                              4

Розділ 1. Річний план роботи школи                                                      7

Розділ 2. Планування заступника директора з навчально-виховної роботи                                                                                   54

Розділ 3. План роботи методичного кабінету                                    79

Розділ 4. План методичного об’єднання вчителів початкових класів                                                                                                    87     

Висновки                                                                                                   109

Понятійний словник                                                                               110

Список використаної літератури                                                        135

Схеми

Додатки

 

 

 

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Вересень 2022  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів
Друзі сайту
  • Сайт Бірківської ЗОШ І-ІІІ ст.