javascript://
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Контрольні роботи

Підсумкова контрольна робота за І семестр

з української літератури у 7 класі

(різнорівневі завдання)

Перший рівень (по 0,5 б.)

 1. Хто з героїв повісті М.Стельмаха «Гуси-лебеді летять…» розповідає Михайликові про сонячні ключі:

а) батько;

б) дядько Себастіан;

в) дід Дем’ян.

2. Чим найбільше любив займатися Михайлик?

а) випасати коней;

б) саджати разом із матір’ю на городі;

в) читати книжки.

3. Як називалася одна зі степових козацьких могил, про яку згадує А.Чайковський у повісті «За сестрою»?

а) Савур-могила;

б) Іванова Могила;

в) Свиридова могила.

      4. Де 1931 року народився Григір Тютюнник?

      а) у селі Шилівці на Полтавщині;

      б) у селі Дяківці на Вінничині;

      в) у селі Нагуєвичі на Львівщині.

     5. На кого мріяв вивчити Климка дядько Кирило?

    а) на помічника машиніста;

    б) на лікаря;

    в) На тракториста.

   6. Кого зустріли на базарі Климко й Зульфат7

   а) свою першу вчительку;

   б) аптекаря Бочонка;

   в)німців.

ІІ рівень (по 2 б.)

7. Дайте визначення.

Прототип – це…

8. Дайте визначення.

Художня деталь – це…

9. Назвіть головних героїв повісті «Щедрий вечір» М.Стельмаха.

 

ІІІ рівень (3б.)

10. Який твір, вивчений у І семестрі, вам найбільше сподобався й чим саме?


Підсумкова контрольна робота за І семестр

з української літератури у 10 класі

(різнорівневі завдання)

І рівень (по 2 б.)

1. Дайте визначення.

Хорей – це…

Амфібрахій – це…

Дактиль – це…

Анапест – це…

Ямб – це…

2. Визначте віршовий розмір і накресліть схему, поставте логічні наголоси в уривку:

…Ті слова про обіцяний край

Для їх слуху – се казка4

М'ясо стад їх, і масло, і сир –

Се  найвищая ласка.

                                               З якого твору цей уривок? Вкажіть автора.

3. Вкажіть назви і рік виходу у світ збірок поезій І.Франка.

4. Зробіть ідейно-художній аналіз поеми «Мойсей».

 

ІІІ рівень (4б.)

5. Який твір, вивчений у І семестрі, вам найбільше сподобався й чим саме?


Українська література, 10 клас (рівень стандарту)

Контрольна робота «Творчість І.Нечуя-Левицького, Панаса Мирного» (різнорівневі завдання)

Варіант-1

Рівень І (по 0,5 б.)

1.Що примусило Мелашку (з повісті І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я») піти до Києва?

а)Душевна роз’єднаність у стосунках з Лавріном;

б)постійні сімейні сварки;

в)бажання знайти гарну роботу;

г)прагнення навчатися.

 

2. Хто з героїв твору «Кайдашева сім’я» каже: «Ой, гарна ж дівка, як рай, мов червона рожа, повита барвінком!»?

а) Лаврін про Мелашку;

б) Омелько про Марусю;

в)Мотря про Мелашку;

г)Карпо про Мотрю.

 

3.Який твір Панаса Мирного є визначним явищем української драматургії 19 ст.?

а) «Повія»;

б «Лимерівна»;

в)»П’яниця»;

г) «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

 

4.Події в повісті І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»  розгортаються в такій послідовності:

а) одруження  Лавріна-  одруження Карпа-  смерть Кайдаша- всиханння груші;

б)смерть Кайдаша- одруження Карпа – одруження Лавріна – всихання груші;

в)одруження Карпа – одруження Лавріна - смерть Кайдаша – всихання груші;

г)одруження Карпа – одруження Лавріна – всихання груші -смерть Кайдаша;

д)всихання груші – одруження Карпа – смерть Кайдаша – одруження Лавріна.

 

Рівень ІІ (по 1б.)

5. Визначте основні риси Марусі Кайдашихи.

 

6. Визначте жанр твору Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

 

7. Де Чіпка познайомився й подружився з Грицьком Чупруненком?

 

8. Який страшний злочин вчинили Чіпка і його друзі (описати коротко)?

 

9. З якої родини була Галя, дружина Чіпки?

Рівень ІІІ (5б.)

10. Чи вважаєте ви твір І Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» актуальним у наш час? Свою думку аргументуйте.


Українська література, 10 клас (рівень стандарту)

Контрольна робота «Творчість І.Нечуя-Левицького, Панаса Мирного» (різнорівневі завдання)

Варіант-2

Рівень І (по 0,5 б.)

1.За жанром повість «Кайдашева сім’я» І.Нечуя –Левицького:

а)історична;

б)соціально-психологічна;

в)пригодницька;

г)соціально-побутова.

 

2. Про кого з героїв твору «Кайдашева сім’я» описано у цьому уривку:

«…Вона помила по лікті руки й кинулась зі злістю на діжу, як на свого ворога. Тісто в діжі аж запищало і неначе заплямкало губами під її руками»?

а) про Мелашку;

б) про Марусю;

в) про Палажку;

г) про Мотрю.

 

3.Яку іншу назву мав роман Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»?

а) «Лихий попутав»;

б «Лихі люди»;

в)»П’яниця»;

г) «Пропаща сила».

 

4.»Будинок з багатьма прибудовами й надбудовами» - цю характеристику роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» дано за:

а) широку тематику;

б)багатосюжетність;

в)розмаїтість ідей;

г)жанрові особливості;

д)складну композицію.

 

Рівень ІІ (по 1б.)

5. Визначте основні риси Карпа Кайдаша.

 

6. Визначте композицію твору Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

 

7. Як Чіпка позбувся своєї землі?

 

8. Яка історія батька Чіпки? Хто він був?

 

9. Хто була дружина Грицька?

 

Рівень ІІІ (5 б.)

10. Чи міг Чіпка не стати «пропащою силою»? Який вихід ви б порекомендували головному герою? Свою думку аргументуйте.


Українська література

10 клас (рівень стандарту)

Контрольна робота №2

Творчість І.Карпенка-Карого, М.Старицького, Б.Грінченка

Варіант -1

 1. Справжнє ім’я І.Карпенка-Карого:

А) Іван Гнатович Карий

Б) Іван Панасович Карпенко

В) Іван Карпович Тобілевич.

2. Народився Карпенко-Карий:

А) на Херсонщині

Б) на Єлисаветградщині

В) на Полтавщині.

3. Рік написання п’єси «Мартин Боруля»:

А) 1900

Б) 1899

В)1886.

4. Назва історичної драми І.Карпенка-Карого:

А) «Мартин Боруля»

Б) «Сава Чалий»

В) «Суєта».

5. Родина Тобілевичів – це:

А) Карпенко-Карий, Садовський, Саксаганський, Садовська-Барілотті

Б) Карпенко-Карий, Старицький, Кропивницький, Заньковецька

В) Карпенко-Карий, Старицький, Садовський, Садовська-Барілотті.

6. Дія у повісті М.Старицького «Оборона Буші» відбувається:

А) у 1554 році

Б) у 1654 році

В) у 1594 році.

7.  Хто розповів Орисі про порохові погреби:

А) батько-сотник

Б) коханий Антін Корецький

В) отець Василь.

8. Борис Грінченко народився:

А) у 1856 році

Б) у 1863 році

В) у 1910 році.

9.  Тема відтворення труднощів селянського життя у творі:

А) «Олеся»

Б) «Непокірливий»

В) «Украла».

10. Б.Грінченко автор поетичної збірки:

А) «На розпутті»

Б)  «Під хмарним небом»

В) «З опалого листя».

11. Розкрити поняття «корифеї». Назвати корифеїв українського театру ІІ пол. 19 ст.

12.Охарактеризувати жіночі образи твору «Оборона Буші» Б.Грінченка.


Українська література, 10 клас (рівень стандарту)

Контрольна робота «Творчість М.Коцюбинського, О.Кобилянської» (тести)

Варіант-1

1.В українській літературі М.Коцюбинський відомий передусім як:

а)романтик;

б)реаліст;

в)символіст;

г)імпресіоніст.

2. Новела «Інтермеццо» М.Коцюбинського присвячена:

а) Лесі Українці;

б) дружині;

в) кононівським полям;

г) «Цвітові яблуні».

3.Новела «Інтермеццо» М.Коцюбинського

а) пригодницька;

б) фантастична;

в)автобіографічна;

г) документальна.

4. Прочитайте уривок із новели «Інтермеццо» М.Коцюбинського

Прощайте. Йду поміж людьми. Душа готова, струни тугі, наладжені, вона вже грає…

Цей епізод твору є

а) експозицією;

б)зав’язкою;

в)кульмінацією;

г)розв’язкою;

д)розвитком дії.

5.На початку твору «Інтермеццо» і в її фіналі наявний такий образ:

а) Моя утома;

б) Жайворонки;

в)Зозуля;

г) Залізна рука города.

6.У повісті «Тіні забутих предків» події розгортаються в

а) Галичині;

б) Поділлі;

в)Покутті;

г) Буковині;

д) Гуцульщині.

7.Злим духом, що править усім, у віруваннях героїв повісті «Тіні забутих предків» постає:

а) щезник;

б) чугайстир;

в)арідник;

г) нявка;

д) лісовик.

8.Повість «Тіні забутих предків» закінчується реченням:

а) Другої днини знайшли пастухи ледве живого Івана.

б) Так Палагна стала любаскою Юри.

в)Під вікнами сумно ридали трембіти.

г) Для праці – будні, для ворожіння – свято.

д) Тяжкі часи настали в родині Івана по смерті газди.

 

9.Як композиційний елемент М.Коцюбинський уводить у повість «Тіні забутих предків»:

а) русальні пісні;

б) колядки;

в)щедрівки;

г) коломийки;

д) веснянки.

10.У повісті «Тіні забутих предків» порушені всі названі проблеми, крім:

а) язичництва і християнства;

б) людини і природи;

в)митця і суспільства;

г) життя і смерті.

11.Установіть відповідність:

1. Іван                                      а видобуває у старий спосіб вогонь

2. Марічка                              б постійно ворожить, зраджує близькій людині

3. Палагна                              в потопає в Черемоші

4. ватаг                                    г покидає рідне село й повертається через 6 років

                                                    д уважає свою дитину підкинутим бісеням

12.Події в повісті «Тіні забутих предків» розгортаються в такій послідовності:

а) танок із чугайстром – Марічка ділиться цукеркою – Іван на полонині – одруження з Палагною;

б) Іван на полонині – Марічка ділиться цукеркою – одруження з Палагною – танок з чугайстром;

в)Марічка ділиться цукеркою – Іван на полонині – одруження з Палагною – танок з чугайстром;

г) Марічка ділиться цукеркою – одруження з Палагною – Іван на полонині – Танок з чугайстром.

13.Укажіть, яку назву мала перша редакція повісті О.Кобилянської «Людина»:

а) «Царівна»;

б) «Битва»;

в)»Некультурна»;

г) «Вона вийшла заміж».

14. У якому творі О.Кобилянська порушує тему освіченої людини, що не може миритися з бездуховністю міщанського середовища?

а) «У неділю рано зілля копала»;

б) «Людина»;

в)»Битва»;

г) «Земля».

15.У якій повісті О.Кобилянська порушила тему влади землі над селянином?

а) «Битва»;

б) «Земля»;

в)»Некультурна»;

г) «Царівна».

16.Якою мовою були написані перші прозові твори О.Кобилянської?

а) російською;

б) українською;

в)німецькою;

г) французькою;

д) румунською.

17.З ким найбільше товаришувала О.Кобилянська?

а) Лесею Українкою;

б) Софією Окуневською;

в)Наталією Кобринською;

г) свою матір’ю.

18.За жанром повість «Земля»:

а) соціально-побутова;

б) соціально-психологічна;

в)психологічна;

г) етнографічно-побутова.

19.Скільки гектарів поля мав Івоніка Федорчук?

а) п’ять;

б) три;

в)шість;

г) чотири.

20. Хто перший дізнався про смерть Михайла у повісті «Земля»?

а) Івоніка;

б) Анна;

в)Марійка;

г) Докія.

21. Хто перший кинув звинувачення Саві у вбивстві?

а) Докія;

б) Анна;

в)лісник;

г) Івоніка.

22.Який прийом використала письменниця для підсилення емоційного змісту твору:

а) пісні;

б) пейзаж;

в)опис героїв;

г) відтворення психології.

23.Куди поїхав Сава на заробітки:

а) у США;

б) у Португалію;

в)у Канаду;

г) у Італію.

24.Повість «Земля» написана на основі:

а) вигаданих подій;

б) реальних подій;

в)реальних подій з авторським домислом;

г) усної народної творчості.


Українська література

7 клас

Контрольна робота

Творчість І.Франка, Т.Шевченка

Варіант -1

Перший рівень

За кожну правильну відповідь – 0,5 б.

 1. У якому з університетів І.Франко почав здобувати вищу освіту?

А) у Чернівецькому

Б) у Київському

В) у Львівському

2. До якого літературного жанру належить твір І.Франка «Захар Беркут»?

А) до історичної повісті

Б) до соціально-побутової повісті

В) до історичного роману.

3.Події, описані в повісті «Захар Беркут», відбуваються:

А) 988 року

Б) 1241 року

В)1421 року

4. Хто, за легендою, перетворився на кам’яного Сторожа?

А) Морана, богиня смерті

Б) цар велетнів

В) один з велетнів

5. Які віщі сни наснилися Захару Беркуту?

       А) про смерть сина

       Б) про одруження Максима з Мирославою

       В) про небезпеку і про Сторожа

      6. Хто в тухольській громаді був наділений найбільшою владою?

      А) Тугар Вовк

      Б) Захар Беркут

      В) громада сама мала владу над собою

      7. Як називали тухольці свою громадську раду?

     А) віче

Б) копа

      В) нарада

8. Кому з персонажів повісті належать слова: «Життя в неволі нічого не варте – краще смерть»?

А) Захару Беркуту

Б) Тугару Вовку

В) Максимові Беркуту

9.  Чого найбільше боявся Бурунда?

А) загинути без бою, без слави

Б) померти мученицькою смертю

В) потрапити в полон до тухольців

10. Чим Захар Беркут причаровував до себе людей?

А) силою і кмітливістю

Б) наполегливістю і суворістю

В)мудрістю й досвідом.

11. У якому році народився Тарас Шевченко?

А) 1812

Б) 1814

В) 1821

12.Який з вивчених творів Т.Шевченка є баладою?

А) «Заповіт»

Б) «Мені тринадцятий минало…»

В) «Тополя»

13. До якого з віршів Т.Шевченка можна віднести прислів’я «Чужа ласка – сироті Великдень»?

А) «Мені тринадцятий минало…»

Б) «Заповіт»

В) «Тополя»

14. Що оспівав Т.Шевченко у творі «Тополя»?

А) особисте захоплення красою України, любов до неї

Б) власну тугу за рідною Україною

В) трагічне кохання молодої дівчини

15. З якого твору ці рядки:

«Село почорніло,

Боже небо голубіє

І те помарніло» ?

А) «Тополя»

Б) «Заповіт»

В) «Мені тринадцятий минало…»

16. Чим закінчується твір «Тополя»?

А) поверненням коханого

Б) героїня виходить заміж за нелюба

В) дівчина перетворюється на тополю

Другий рівень  (по 2 б)

17. Дайте відповідь на питання:

Якою була головна мета тухольців у боротьбі з монголами?

18. Дайте відповідь на питання:

Що заповідав Т.Шевченко своєму народові (на основі вірша «Заповіт»)?


Українська мова

10 клас (рівень стандарту)

Контрольна робота №1

Одиниці мови (тестування)

Варіант -1

 1. Однакова кількість букв і звуків у кожному слові в рядку

А  заєць, якийсь, подорожжю, колосся

Б земля, обеззброєний, бездощів’я, порядок

В щавель, ательє, боєць, п’ять

Г скотитися, бездолля, азалія, безкраїй

 1. Усі приголосні звуки тільки дзвінкі в рядку

А надія, нафта, орден, ґедзь

Б млин, зірка, роз’їзд, дерево

В ґедзь, огляд, родина, змагання

Г належний, легкий, орел, девіз

 1. Усі приголосні тільки глухі в рядку

А стаття, хисткий, пастух, сполох

Б хитатися, посуха, печиво, ціпок

В поспіх, щука, пшеничка, птиця

Г щастя, посошок, посушити, цукати

 1. Словосполученнями є всі наведені приклади в рядку

А заслухати звіт, люблю мандрувати, ми з друзями змагалися

Б ознайомити з результатами, займатися легкою атлетикою, знати напевне

В систематичне повторення, сміятися від радості, любити й берегти

 1. Усі словосполучення прості за будовою в рядку

А  зробити всупереч пораді, прорости з-під землі, стати у велике коло

Б далеко від дому, захоплюватися творами О.Забужко, пошук істини

В сузір’я Великої Ведмедиці, буду вчити напам’ять, зустрічати вранішнє сонце

Г іти назустріч, посадити навколо будинку, зробити через силу

 1. Складним є речення

А  Мудрість, кажуть, приходить з роками.

Б Про людину кажуть, що вона велетень, бог, гігант.

В Стояв ліс, опушений білим інеєм.

Г Грими, моя пісне могутня, ясна, на всім роздоллі.

 1. Поширеним є речення

А Вона сиділа, склавши руки.

Б Ми з тобою будемо радіти.

В Я буду крізь сльози сміятись.

Г Сотні птахів почали співати.

 1. Повним є речення

А В обіймах з радістю журба.

Б Усе менше свят у моїм календарі.

В Не нарікай на тьму злостиво, а краще засвіти свічу.

Г А мати – у сміх.

 1. Неповним є речення

А Світає.

Б Од загадок так сонячно й крилато.

В Висока трава.

Г У нашій хаті – наша правда й сила.

 1. Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити двокрапку в рядку

А Вірю сподівана воля прийде до стражденного краю.

Б За горами став у густім комиші серед яблунь і вишень біліє хатина.

В Розплющиш очі зупинися мить.

Г На полустанку вікна світяться сміються плачуть солов’ї.

 1. Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити тире в рядку

А Срібно бриніло чаїне крило біле вітрило за обрій манило.

Б Скрикне сова довго-довго луна не стихає.

В Ні таки прекрасний наш народ він і в горі гідність зберігає.

Г Пахло житом віяв з поля вітер.

 1. Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити кому в рядку

А Ніколи тишу творення не руш вона життю дарує вічність.

Б Осінь бреде золотими садами гронами грає рясний виноград.

В Вища математика віку із суми безкінечно малих виникає безконечно велике.

Г Я дивлюся в осінньому небі майорять ген ключі журавлів.


Українська мова

10 клас (рівень стандарту)

Контрольна робота №1

Одиниці мови (тестування)

Варіант -2

 1. Однакова кількість букв і звуків у кожному слові в рядку

А  пісня, свято, якорець, заява

Б щедрість, ясність, звільнення, амбіція

В щось, їдальня, ємність, відзвук

Г щебінь, юність, ґудзик, очищений

 1. Усі приголосні звуки тільки дзвінкі в рядку

А мармур, небо, зразок, зрання

Б зуб, лайнер, магазин, немовля

В лебідь, мрія, завтра, вдалий

Г медаль, лагідний, ціль, гаразд

 1. Усі приголосні тільки глухі в рядку

А сипучість, частка, пакуночок, точиться

Б пахуче, пошта, спочити, гас

В скупість, чисто, кицька, скотитися

Г стиха, ступити, скоїтися, сутеніти

 1. Словосполученнями є всі наведені приклади в рядку

А дуже цікава розповідь, повідомити про приїзд, клени й дуби

Б прибігти першим, ясна блакить, уважно слухати

В указати на недоліки, синівський обов’язок, будемо працювати

 1. Усі словосполучення прості за будовою в рядку

А  зупинитися коло школи, цікавитись історичними пам’ятками, запросити на зустріч

Б милозвучні мелодії, знатися на музиці, відвідувати оперний театр

В скористатися порадою, увійти до кімнати, посадити довкола школи

Г побажати всім на добраніч, запросити декого з нас, зайти перед шостою

 1. Складним є речення

А  Устали зорі, несміливі й кволі.

Б Падає листя, падає, у золото світ увібравсь.

В Засівайся щастям, земле, і квітчайся для століть.

Г Не помилися на межі добра і зла в годину грізну.

 1. Поширеним є речення

А Хай кожен із вас заспіває.

Б Вони будуть відпочивати.

В Тут весело.

Г Хлопець виявився не ликом шитий.

 1. Повним є речення

А Між нами безоднями сполохані вітри.

Б Вечір.

В Ляклива нота смілістю бринить, безсила, грає громом помсти.

Г Довго їхав чистим полем, темним лісом - навмання.

 1. Неповним є речення

А Люби життя у боротьбі щоденній.

Б На горизонті – обрис корабля.

В Зимовий вечір.

Г Не можна зловити вогонь.

 1. Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити двокрапку в рядку

А Не вродив мак пробудемо й так.

Б Пам’ятай серцем наша мова пісня.

В Зерно до зерна наша мірка повна.

Г Розумний птах шкодує пір’я мудра людина шкодує слова.

 1. Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити тире в рядку

А Чайки сідають на воду креслять блакить ластівки.

Б Прошуміла за вікнами злива відгриміла за обрій гроза.

В Ідеш в життя відкрий себе самого.

Г Не раз кажу змагайся і шукай.

 1. Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити кому в рядку

А Люблю свої обов’язки трудні свій хліб у світі чесно заробляю.

Б Повір незнане щось у невідому пору тебе зустріне радісним живи!.

В Нарешті діждалися Спаса нехай бурштиняться меди!

Г Не вчи плавати щуку щука знає свою науку.


Українська мова

10 клас (рівень стандарту)

Контрольна робота №  .Система частин мови (тестування)

Варіант -1

 1.   До жодної відміни не належать усі слова в рядку

А вила, дрова, ясна, ясла;

Б країна, гора, душа, ворота;

В поні, какаду, немовля, аташе;

Г батько, кошеня, село, дерево.

 1. Неправильно утворено чоловіче ім’я по батькові у варіанті

А Віктор Анатолієвич;

Б Остап Феодосійович;

В Зиновій Петрович;

Г Юрій Сергійович.

 1. Усі прикметники є якісними в рядку

А глибокий задум, привабливий вигляд, молочний кисіль;

Б радісний день, чарівний голос, буйний вітер;

В гнилий плід, ясний погляд, завершальний акорд;

Г молодий актор, світлий зал, золотий перстень.

 1. Вказівний займенник ужито в реченні

А  Кепський господар десять робіт зачинає, жодної не кінчає.

Б Кожному овочеві свій час.

В Хто робить кревно, той ходить певно.

Г Усякому на старість розуму прибавиться.

 1. Окремо треба писати всі займенники в рядку

А  хтозна/з/яким, казна/перед/чим, ні/під/що;

Б будь/до/кого, аби/яку, ні/за/кого;

В казна/з/ким, ні/кому, ні/з/якими;

Г хтозна/в/що, боза/до/кого, якому/небудь.

 1. Усі слова є дієсловами в рядку  

А  учити, навчивши, учений, учіться;

Б працюймо, працьовитий, спрацьований, працюючи;

В збираючи, назбираний, зберімо, збирати;

Г бути, бувалий, буваючи, будемо.

 1. До однієї дієвідміни належать усі дієслова в рядку

А нехтувати, застерігати, пролазити;

Б допомогти, розгортати, пізнати;

В переписувати, належати, впливати;

Г зігріти, уявляти, виносити.

 1. Дієприслівник ужито в реченні

А Лежить село, неначе на картині, біліючи хатами при долині.

Б Кожен із нас починає днину і присягає: вірю в людину, вірю в людину.

В З фронту повернувся батько, сіє край шляху жито.

Г Сколихнеться луна і стишиться, завмирає вдалині.

 1. Ступені порівняння можна утворити від усіх прислівників у рядку

А схвильовано, чисто, близько, гаряче;

Б грамотно, актуально, яскраво, повно;

В пильно, замолоду, старо, успішно;

Г густо, щиро, жартома, енергійно.

 1. Усі прислівники треба писати разом у рядку

А на/показ, без/вісти, все/одно;

Б до/пізна, по/новому, на/весні;

В в/гору, в/літку, з/рештою;

Г у/низу, по/десятеро, на/поготові.

 1. Виділене слово є прийменником у рядку

А Ось нарешті і коханий край, знайоме поле, озеро і гай.

Б Перші орачі порушать ниву, тополю збудить трактор край села.

В Україна – Вкраїна – країна – так віддавна край рідний звуть.

Г Ох, тривого, дика тривого, не шаленій і серця не край.

 1. Усі прийменники треба писати через дефіс у рядку

А на/вкруг, на/зустріч, на/прикінці;

Б з/проміж, із/за, з/понад;

В в/наслідок, в/продовж, в/супереч;

Г по/біля, по/заду, по/перек.


Українська мова

10 клас (рівень стандарту)

Контрольна робота №  .Система частин мови (тестування)

Варіант -2

 1. До жодної відміни не належать усі слова в рядку

А  осінь, шляхта, чародій, таксі;

Б світ, батько, час, сестриця;

В музика, голос, час, пюпітр;

Г Карпати, хрестини, пюре, вар’єте.

 1. Неправильно утворено чоловіче ім’я по батькові у варіанті

А Петро Євгенійович;

Б Іван Хомич;

В Степан Миколаєвич;

Г Сергій Володимирович.

 1. Усі прикметники є якісними в рядку

А рожевий альбом, кислий аґрус, вишневий джем;

Б суворий погляд, дубовий гай, справжній друг;

В веселий карнавал, щасливий день, смачний обід;

Г стрункий хлопець, блідий вигляд, особовий склад.

 1. Кількісними є всі числівники  в рядку

А одна сьома, кільканадцять, восьме;

Б обидві, сім третіх, п’ятий;

В тисячний, сто третій, нуль;

Г мільйон, багато, півтора.

 1. Разом треба писати всі займенники в рядку

А  ні/який, аби/до/якого, ні/кому;

Б ні/котрого, ні/на/чому, ні/скільки;

В ні/які, де/якими, ні/з/чим;

Г ні/чому, ні/кого, ні/скільки.

 1. Усі слова є дієсловами в рядку  

А  рівняти, розрівняний, порівнюючи, порівняно;

Б здійснюючи, здійснив, здійсни, варений;

В удосконалений, удосконалюючи, удоскональте, удосконалено;

Г розв’язати, розв’язний, розв’язавши, розв’язуючи.

 1. До однієї дієвідміни належать усі дієслова в рядку

А кричати, колоти, злізти;

Б крикнути, стояти, кинути;

В катати, дзюркотіти, любити;

Г творити, сидіти, висіти.

 1. Дієприкметник ужито в реченні

А Чоловік трапився Тетяні плохий, роботящий.

Б Вже сонячним обведені пунктиром, відтінюються обриси домів.

В У цвіту гойдаються морелі під дзвін трудящої бджоли.

Г Весна запашною травою і цвітом нас кличе в луги.

 1. Ступені порівняння можна утворити від усіх прислівників у рядку

А низько, уважно, щиро, хороше;

Б дружно, згуртовано, високо, організовано;

В сумлінно, повсякденно, широко, стомлено;

Г цікаво, змолоду, багато, весело.

 1. Усі прислівники треба писати через дефіс у рядку

А по/п’яте, туди/сюди, повік/віки;

Б стільки/то, по/вашому, по/шестеро;

В хтозна/як, по/латині, по/трошки;

Г там/то, будь/куди, попід/ручки.

 1. Виділене слово є прийменником у рядку

А Довкола ні душі, навіть не віриться, що гримить війна.

Б Мовчать церкви, мовчить базар, і лиш кричать кругом плакати.

В Навкруги степ буде, і води сяючі, і небо в багряних вітрилах заходу.

Г Придивіться-но: навколо нас багато друзів.

 1. Усі прийменники треба писати разом у рядку

А за/ради, по/між, по/серед, під/час;

Б по/біля, по/при, з/поміж, по/перед;

В на/впроти, на/перекір, до/вкруг, в/супереч;

Г з/допомогою, що/ж/до, по/близу, з/поперед.


Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Вересень 2022  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів
Друзі сайту
 • Сайт Бірківської ЗОШ І-ІІІ ст.